ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban mint: ÁSZF) dokumentum alapján létrejött szerződés iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján www.iconicman.hu történő jogviszonyokra terjed ki.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

1.1. ICONICMAN webáruházban leadott rendelések forgalmazója:

 • Cégnév: BOGNAR COMMERCIAL & CONSULTING Kft.
 • Székhely:6451 Tataháza, Aradi utca 3.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-134199
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
 • Cég meghatalmazott képviselője: Bognár Ádám
 • Elérhetősége: +36/70-270-6465
 • Központi e-mail címek:
 • hello@iconicman.hu
 • Adószám: 28809197-1-03
 • Bankszámlaszám:
 • Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9) 

 • 10402513-50526978-65541005
 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi.
Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A megjelenített termékek megrendelhetők online a Szolgáltató weboldalán.
 A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák az esetlegesen felmerülő szállítási díjat.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, de törekszik a valós termékről szereplő kép feltüntetésére.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az Szolgáltató által biztosított kedvezmények és akciók nem összevonhatók! Szolgáltató Fenntartja magának a jogot arra, hogy az akció üzletszerű kihasználásának gyanúja esetében a gyanúba keveredett megrendelőtől megvonja a kedvezmény/akció igénybevételének lehetőségét beleértve, de nem kizárólagosan a kuponokkal való visszaélést.

 1. RENDELÉS MENETE

4.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti és befejezheti a vásárlást.

4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket és továbbításra kerül a pénztár oldalra.

4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne vásárolni úgy megteheti, a menüpontokból kiválasztva, és a kosárhoz adás esetén ismét a pénztár oldalra kerül a Felhasználó. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, illetve törölni is tudja a terméket a kosarából.

4.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési és átvételi módok, számlázás

Személyes átvétel Szegeden lehetséges, előre egyeztett címen és időpontban, mely nem üzlethelyiség.  Átutalással, készpénzben, valamint online bankkártyás fizetést is választható.

Kiszállítás esetében Megrendelő futárszolgálat munkatársának átvételkor készpénzben (utánvét), vagy a megrendelés leadásakor online bankkártyával, vagy a megküldött díjbekérő alapján átutalással tud fizetni.

Szolgáltató az online bankkártyás fizetési mód kiválasztása után átirányítja Megrendelőt Paylike kártyaelfogadó weboldalára, ahol a bankkártya adatai magas szintű titkosítási módszereket használó rendszereken keresztül jutnak el a banki szolgáltatóhoz, így sem Szolgáltató, sem illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra, valamint Apple és Google Pay szolgáltások révén is használható a fizetési szolgáltató rendszere.

A sikeres tranzakciót követően a bank megterheli számláját a vásárlás bruttó ellenértékével, melyről weboldalunk újabb megrendelés-visszaigazolást, és e- számlát küld a Megrendelő által megadott e-mail címre, amennyiben téves e-mail címet adott meg úgy felelősséget nem vállalunk a téves kézbesítésért, azonban amennyiben értesít minket abban az esetben az számlát 24 órán belül megküldjük a helyes e-mail címre.

Sikertelen tranzakciót követően értelemszerűen a bank nem terheli meg számláját, Szolgáltató weboldala automatikusan újabb lehetőséget ad a bankkártyás fizetés újbóli indítására.
A sikertelen/Megrendelő által visszavont bankkártyás fizetés esetében a megrendelés nem kerül törlésre.

A kártyaelfogadó bankon kívül a bankkártya adatait sem mi, sem más nem ismeri, nem tárolja.

Ha tévedésből rendelt meg egy terméket és már bankkártyával kifizette, haladéktalanul jelezze nekünk írásban. Megrendelésének azonosítóját tüntesse fel levelében.

Szolgáltató minden megrendelésről e-számlát állít ki a belföldi értékesítés szabályai szerint.
Az ICONICMAN Webshopban kizárólag belföldi értékesítés történik, külföldre terméket nem küldünk.

Számlapótlás díja e-mailben küldve (egyszeri alkalommal): díjmentes / első alkalom

Számlapótlás  e-számla vagy  postázás díja: 2.500 Ft / további alkalmak

Amennyiben a számla kiállításakor a megadott helyes adatokhoz képest szolgáltató hibázik, a számlahelyesbítés és küldés díjmentes (postai úton is).

4.5.2. Átvételi idő, szállítási költség

Személyes átvétel esetén nem kerül felszámításra szállítási költség. Amennyiben Megrendelő személyes átvételt jelölt meg, a megrendelését köteles 14 naptári napon belül átvenni,  ellenkező esetben megrendelése automatikusan törlésre kerül, amennyiben akciós promóció keretei között történt a rendelés, a kedvezményre való jogosultságát elveszti, a terméket eredeti áron tudjuk biztosítani.

Szolgáltató a mindenkor aktuális szállítási kondíciókat a “Szállítás” menüpont alatt publikálja.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra közötti időben történik, a termékek postázása 14.00 után történik így a másnapi szállítást a 14.00 óra után feladott megrendelés esetében nem tudjuk garantálni.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre, amennyiben ezen kötelezettségében külső körülmény nem akadályozza (pl. termék tartós készlethiánya).

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által ajánlott termék-cserét nem fogadja el, úgy Szolgáltató a Megrendelő által esetlegesen előre fizetett összeget harminc napon belül visszatéríti. A visszatérítés készpénzes vásárlás esetén kizárólag készpénzben, bankkártyás és utalásos fizetés esetében banki átutalással történhet.

5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 1. AZ ELÁLLÁS JOGA

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét Megrendelő viseli, ezt az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. A vásárlástól nem állhat el, amennyiben egyedi kérés alapján elkészített terméket rendelt, és a termék gyártása, elkészítése megkezdődött.

6.7. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.

6.8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

6.9. Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.10. Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

6.11. Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli mely a 6.3-ban rögzítésre került, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

6.12. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.13. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

6.14. Amennyiben Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való feladást fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket Megrendelő postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Szolgáltató részére.

6.15. Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Megrendelőt terheli.

6.16. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6.17. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 1. Visszavásárlási garancia, jótállás és szavatosság

7.1. Minden a Szolgáltató által értékesített termékre 365 napos visszavásárlási garanciát vállalunk abban az esetben, ha azt kémiai külső hatás nem érte, fizikai behatástól, sérüléstől, károsodástól mentes, valamint bármilyen belső működő szerkezettel (pl.: óra) ellátott termék esetén az működőképes. A 365 napos garancia választása esetében a visszavásárlási garancia kedvezménykuponra jogosít fel, a termék eredeti vételárával egyezően. 

7.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.

7.3. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

7.4. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

7.5. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 Felhasználó a webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.7. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.8. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.9. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.10. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.11. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.12. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.13. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.14. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.15. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

7.16. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama: a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 7.17. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, egyéb esetben a Bajai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. A Szolgáltató  célja, hogy valamennyi megrendelést a legjobb minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

9.3. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

 1. SZERZŐI JOGOK

10.1. A www.iconicman.hu címen elérhető tartalmak, mint weboldal, szerzői jogi műnek minősülnek. Tilos az ezen weboldalakon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. Szolgáltató weboldalairól és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4  A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Abban az esetben, ha tartalmainkat harmadik személy honlapján vagy bármilyen felületen azonos vagy hasonló formában (hasonló: 2 mondat azonosan szerepel, akár külön- külön tartalomban) találjuk úgy a hivatalos MNB árfolyamon számított 650 Euro összegű kötbért számlázunk.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.  A másolással, illetve jogosulatlan felhasználással az olvasó kifejezetten elfogadja a fenti megállapodást. A bizonyításhoz, közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokirat és amelynek teljesköltségét a perköltséggel, valamint a fenti kötbér összegével együtt a jogosulatlan felhasználóra terheljük.

 1. ADATVÉDELEM

– Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

– Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

– Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

– Weboldalunk HTTPS biztonságos kommunikációs protokoll segítségével működik.

– Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az hello@iconicman.hu címen.

– Személyes adatok törlését az hello@iconicman.hu  címen lehet kérni, amennyiben az nem érint megkötött szerződést.

Kelt:
Tataházán, 2021. április 9. napján 

BOGNAR COMMERCIAL & CONSULTING Kft. 

Close Menu
×
×

Cart